Oświadczenie

Oświadczenie Fundacji Polistrefa w odpowiedzi na stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich

Więcej...

Monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce

W ramach prowadzonych przez nas działań na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej rozpoczęliśmy pracę nad raportem, który będzie opisywał sytuację w szkołach w obszarze wolności sumienia i wyznania w roku szkolnym 2016/2017.

Jednym ze sposób zbierania danych do raportu jest monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce. Zachęcamy Państwa do współpracy i współtworzenia raportu poprzez przesyłanie do nas zdjęć dokumentujących sytuacje, w których dochodzi, Państwa zdaniem, do przekraczania granic świeckości szkoły.

Więcej...

Debaty o różnorodności światopoglądowej i wyznaniowej

Serdecznie zapraszamy na debaty o różnorodności światopoglądowej i wyznaniowej. 

- "Różnorodność światopoglądowa i wyznaniowa - razem czy osobno" – Uście Gorlickie, Aula Gimnazjum w Uściu Gorlickim; 19.11.2015 r. godz. 16:30 – 19:00.

- „Różni – tacy sami? O islamie w Polsce” – Legionowo, Dom Kultury (Biały Dworek) ul. Norwida 10; 28.11.2015 r. godz. 17:00 – 20:00.

- "Równość wyznaniowa i światopoglądowa" - Krynica Zdrój; Sala Konferencyjna na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy Zdroju Sp. z o.o. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37; 02.12.2015 r. godz. 16:30 – 19:30.

Debaty są częścią projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji; finansowanego z Funduszy EOG

Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną, w której przypominamy przepisy prawa z obszaru wolności sumienia i wyznania; odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania i objaśniamy, jak sobie radzić w sytuacji braku zrozumienia oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej; wskazujemy na dobre praktyki.

Ankieta „Etyka i religia w szkole”

Zachęcamy do wypełnienia ankiety poświęconej organizacji lekcji etyki oraz religii w polskich szkołach. Ankieta kierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2014/15) do szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych i średnich) oraz uczniów tych szkół w wieku przynajmniej 16 lat. Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej" 
https://etykareligiawszkole.ankietka.pl/ 

Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej. Raport z działań podjętych w 2014 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem opisującym podjęte przez nas w roku 2014 działania, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej” finansowanego z Funduszy EOG; program Obywatele dla Demokracji.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.rownoscwyznania.org

files/upload/obrazki/zestaw logotypow.png

 

"Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli" - rekrutacja do drugiej grupy ruszyła!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14.01.2015

Zapraszamy serdecznie nauczycieli/lki, pedagogów/żki, psychologów/żki, studentów/tki magisterskich studiów pedagogicznych na szkolenie w ramach projektu "Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli"

Całość szkolenia to 42 godziny dydaktyczne.
Zajęcia odbywać się będą w soboty (w godz. 10:00 -17:30) i niedziele (w godz. 09:00-14:00);
terminy zajęć: 17.01. 2015; 18.01.2015; 31.01.2015; 01.02.2015; 14.02.2015; 15.02.2015.


Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 stycznia 2015 r. mejlem na adres fundacja@polistrefa.pl.
Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt: fundacja@polistrefa.pl; tel. 691789579
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Projekt finansowany jest przez PlanetRomeo Foundation.

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png

"Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna szkoła. Poradnik równościowy dla nauczycieli i nauczycielek” przeznaczony dla pracowników szkół, którzy chcą wspierać uczniów LGBT i stworzyć bezpieczne miejsce dla wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji.

Broszura jest dopełnieniem szkoleń „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli/lek”. Realizacja projektu, w tym wydanie niniejszego poradnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu PlanetRomeo Foundation.

Aby pobrać broszurę kliknij tutaj.

 

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png

„Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli” – rekrutacja ruszyła!

 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli/lki, pedagogów/żki, psychologów/żki, studentów/tki magisterskich studiów pedagogicznych na szkolenie w ramach projektu „Bezpieczna szkoła. Warsztaty równościowe dla nauczycieli”

Planujemy uruchomienie dwóch grup szkoleniowych. Całość szkolenia to 42 godziny dydaktyczne.

Grupa I - zajęcia odbywać się będą w soboty (w godz. 10:00 -17:30) i niedziele (w godz. 09:00-14:00); terminy zajęć: 22.11, 23.11; 13.12, 14.12; 10.01,11.01.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 10 listopada 2014 mejlem na adres fundacja@polistrefa.pl.

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt: fundacja@polistrefa.pl; tel. 691789579

files/upload/obrazki/Planet Romeo logo.png

Stanowisko Fundacji Polistrefa w kwestii nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Szanowna Pani Minister,

zwracamy się do Pani, ponieważ chcielibyśmy wyrazić naszą opinię w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w kwestii nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155). Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa już od wielu lat zajmuje się problematyką równości wyznaniowej w polskich szkołach, a w szczególności niewystarczającym dostępem do lekcji etyki. W 2012 r. przygotowaliśmy obszerny raport pt.: „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją – o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty”. Raport ten został przekazany m.in. Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Więcej...

Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w ramach projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach"

REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ZBADANIE WYSTĘPOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI NA TLE RELIGIJNYM W MAŁOPOLSKICH SZKOŁACH” zrealizowanego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa  finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Treści zawarte w rekomendacjach zostały podzielone ze względu na podmioty (osoby i instytucje), do których mogą być one bezpośrednio adresowane, a które są władne dokonać pewnych zmian w stanowionym prawie, jego realizacji i praktykach życia społecznego w obrębie zagadnień będących przedmiotem projektu. Poniżej przedstawione zmiany w zakresie przestrzegania praw mniejszości wyznaniowych i światopoglądowych były wyrażone przez osoby badane – przedstawicieli władz szkolnych, rodziców i uczniów pełnoletnich, nauczycieli i przedstawicieli mniejszości wyznaniowych i światopoglądowych w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach lub w wypowiedziach swobodnych w trakcie wywiadów.

Poniższe rekomendacje wynikają przede wszystkim z przeprowadzonych badań o charakterze ilościowym i jakościowy

 

 

Więcej...